Linguamón - UPC

Media / Recerca

Fundació i2Cat
Casa de les Llengües
Universitat Politècnica de Catalunya

Etnografia visual sobre la diversitat lingüística a Catalunya dels nouvinguts.