McCANN Truth Central

Recerca

Etnografia descriptiva de la lluita de les famílies contra la obesitat a Andalusia amb nens de 5 a 12 anys, amb documentació fotoetnogràfica.