SeniorLab - Citilab

Recerca

Citilab Cornellà

SenioLab

L’objectiu de SeniorLab és posar la tercera edat en el centre de la societat del coneixement, sota la creença que no haurien d’haver de adaptar-se a les noves tecnologies i eines, sinó que aquests s’han d’adaptar a les necessitats de la tercera edat, i també hauria de ser tingut en compte el que poden oferir a la societat.